และเราจะมาสรุปที่หลังว่าใครใน 2pm ที่ hot ที่สุดของการปิดเทอมครั้งนี้