แบ่งเพลงได้ไม่ดีเลย นิชคุณแทบจะหาย เอมวีเห็นถึงสิบวิไหม คนอื่นอย่างเยอะ เสียงช่วงนิชคุณดูแปลกๆเบาๆไงไม่รู้