เอ็มวีดีงาม เพลงดีแต่ไม่ใช่แนวฟังทีเดียวแล้วปังอะ ขอให้ติดหูคนเกา แล้วเมื่อไหร่เทรนหัวเปียกจะoutซะที วงไหนทำก็คิดว่าไม่รอดสักวงอะ 555