เวลาโปรโมทแต่ละที หยางก็ทุ่มเงินเยอะมาก และความมั่นหน้าก็ทำให้โดนรุมสาปอยู่โข