เราว่าเพลงนี้ เพลงเหมาะกับเสียงด้งกะโฮมากกว่าอีก -_-“”