เพลงนี้เราว่าติดหูง่าย รอฟังเพลงที่บีตเร็วกว่านี้ดีกว่า อาจเป็นแนว 2pm แบบเจ้าชายสัตว์ป่า บ้าบอ ก็ได้