เพลงนี้ฟังครั้งแรกเฉยๆมากค่ะ แต่พอมาฟังรอบต่อๆมา เฮ้ย! เพราะแฮะ