เพราะถ้าตามไปดูทางทวิตเตอร์ ทางวายจีถูกแซะถูกว่าเยอะมาก รีกันรัวๆ ว่าวายจีสแตนยกตนข่มคนอื่น กดจุนเคซะไม่มีอะไรดี