เดี๋ยว 2pm เข้า กรม พี่คุณ จะได้ เพลงเดี่ยวไป solo comeback ก่อน 555 แต่งโดย jyp  hahaha