Search

เครื่องดนตรี สากล 5 ประเภท มีอะไรบ้าง

เครื่องดนตรี สากล 5 ประเภท

หัวข้อนำทาง

เครื่องดนตรี สากล 5 ประเภท ประเภทของเครื่องมือสากล ลักษณะของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจะแตกต่างกันไปตามส่วนประกอบจำนวนหนึ่ง เพราะเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีบทบาทที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะช่วยให้คุณจำได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทที่ใช้ในวงออเคสตราประเภทต่างๆ

เมื่อดนตรีตะวันตกถูกประดิษฐ์ขึ้นจากยุโรปและอเมริกาก็เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย ดนตรีตะวันตกกลายเป็นดนตรี ผู้คนจากทุกประเทศและทุกภาษาถือเป็นสากล จึงเป็นที่มาของคำว่า “ดนตรีสากล” เครื่องดนตรีตะวันตกเหมือนกัน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชาติตะวันตกได้ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องดนตรีมีหลายประเภทที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ความนิยมของแต่ละท้องถิ่นและสัญชาติและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทุกภาษาถือเป็นสากลเช่นกัน เป็นที่ยอมรับของคนจากทุกชาติ ดังนั้นคำว่า “เครื่องดนตรีสากล” จึงหมายถึงเครื่องดนตรีที่มีต้นกำเนิดจากตะวันตก เครื่องดนตรีสากล 5ประเภท

เครื่องดนตรี สากล 5 ประเภท ประกอบด้วย

เครื่องดนตรี สากล 5 ประเภท เครื่องดนตรีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อผลิตเสียงประเภทต่างๆ ตามความต้องการ เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแตกต่างกัน ความหลากหลายของเสียง ดนตรีมีสีสันและมีชีวิตชีวา ตอกย้ำอารมณ์จากเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ในปัจจุบัน เครื่องดนตรีสากลสามารถจำแนกหรือจัดเป็นหมวดหมู่หลักได้ ตามลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกันและลักษณะของเครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1. เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย (String Instruments)

เครื่องดนตรีสากล 5ประเภท เครื่องสายของเครื่องดนตรีประเภทนี้ เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย ได้แก่ ลวด ไหม ไนลอน หรือโลหะ เพื่อขยายระดับเสียงตามรูปร่าง และวัสดุที่ใช้ทำกระโหลกศีรษะของเครื่องดนตรี กระโหลกของเครื่องดนตรีทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย เครื่องสายที่ใช้ในการแสดง เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย มีดังนี้

  • เครื่องดนตรีสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส
  • ประเภทของเครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ พิณ พิณ แบนโจ กีตาร์ แมนโดลิน

2. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) 

เครื่องมือประเภทนี้สร้างเสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องเปิดแคบๆ เข้าไปในหลอดซึ่งทำหน้าที่เป็นแอมพลิฟายเออร์ให้เสียงดังขึ้น ลักษณะของเสียงที่ได้จะแตกต่างกัน ตามความยาวของท่อลมและแรงลมที่พัดเข้าท่อ เครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีขนาดแตกต่างกัน เครื่องดนตรีขนาดเล็กให้โทนเสียงสูง เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่มีเสียงต่ำ นักแสดงต้องเลือกเครื่องดนตรีให้เข้ากับเพลง ตามที่ผู้เขียนกำหนด ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้

  • ประเภทของลมที่พัดผ่านช่องระบายอากาศคือเครื่องบันทึกขลุ่ยพิกโกโร่
  • ลมที่พัดผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ตและแซกโซโฟน

3. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

เครื่องดนตรีสากล 5ประเภท เครื่องมือประเภทนี้มักทำจากโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากการเป่าผ่านท่อโลหะ ความยาวสั้นของท่อโลหะจะเปลี่ยนปริมาตร การเปลี่ยนความยาวของท่อโลหะใช้ลูกสูบเป็นแรง เครื่องดนตรีบางชนิดดูดอากาศเข้าและออก สามารถเปลี่ยนความยาวของท่อได้ตามต้องการ ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้ มีลำโพงเพื่อขยายเสียง เรามักเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า “แตร” ขนาดของปากลำโพงขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรี ปากเป่าของเครื่องมือนี้เรียกว่า “หลอดเป่า” ที่ทำจากท่อโลหะทรงกรวย ปลายอีกด้านของท่อเชื่อมต่อกับท่ออากาศของเครื่อง

  • เครื่องดนตรีทองเหลือง: คอร์เนต, ทรัมเป็ต, แตรเดี่ยว, ฟลูเกลฮอร์น, ฮอร์นฝรั่งเศส, ทรอมโบน, บาริโทน, ยูโฟเนียม, ทูบา, โซซาโฟน

4. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

เครื่องดนตรีแห่งยุคนี้ มักเรียกกันว่าการทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ “เครื่องดนตรีคีย์บอร์ด” ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีในกลุ่มนี้คือ มีลิ่มสำหรับกด หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงของเพลง ให้กดลิ่ม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “คีย์” เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมีจำนวนคีย์ต่างกัน โดยปกติสีหลักคือสีขาวหรือสีดำ ปุ่มสีดำปรากฏมากกว่าปุ่มสีขาว เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย

เครื่องดนตรีของกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะหลายประการ: เปียโน ฮาร์ปซิคอร์ด คลาวิคอร์ด ผลิตโดยกดปุ่มที่ต้องการ จากนั้นกุญแจจะส่งแรงไปยังกลไก ด้านในของเคสจะสั่นสายโลหะที่ตึงเพื่อส่งเสียงดัง เครื่องมือคีย์บอร์ดบางชนิดยอมให้อากาศผ่านลิ้นโลหะสั่นสะเทือน เครื่องมือคีย์บอร์ดบางชนิดยอมให้อากาศผ่านลิ้นโลหะสั่นสะเทือนเพื่อสร้างเสียง ซึ่งไม่นิยมใช้กันในปัจจุบันและจะมีให้เห็นเป็นครั้งคราว เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย

เครื่องมือคีย์บอร์ดที่สร้างเสียงโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมอย่างมากในทุกวันนี้ เพราะมันสามารถเลียนแบบเสียงของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่พัฒนามาจากออร์แกนไฟฟ้านั่นเอง จึงมีชื่อเรียกต่างกันมากมาย แต่ละชื่อมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องสาย (String Machine) เป็นประเภทคีย์บอร์ด เลียนแบบเสียงของเครื่องดนตรีไวโอลินทั้งหมด อิเล็กโทนเป็นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดที่มีจังหวะในตัว เล่นเพลงต่างๆ กับนักดนตรีคนเดียว

ในยุคของคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดมีวิวัฒนาการไปมาก เสียงมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเสียงเพลงแล้ว ยังมีเอฟเฟกต์เสียงต่างๆ ให้เลือกมากมาย เสียงเหล่านี้สังเคราะห์โดยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเครื่องมือประเภทนี้จึงเรียกว่า “ซินธิไซเซอร์” (Synthesizer) เครื่องดนตรีที่จัดประเภทเป็นเวดจ์ ได้แก่ เปียโน ออร์แกน ฮาร์ปซิคอร์ด คลาวิคอร์ด หีบเพลง อิเลคโทน

5. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments)

เครื่องดนตรี สากล 5 ประเภท เครื่องระทบ (percussion) เป็นเครื่องมือที่สร้างเสียงตี สั่น สั่น กระทบ หรือขีดข่วนด้วยวัสดุแข็ง เช่น โลหะ ไม้ หรือหนังอัด เครื่องมือพิทช์ที่แน่นอน เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอื่นๆ เครื่องดนตรีกลุ่มนี้มีพิทช์ ทำให้เกิดเสียงโดยเครื่องกระทบ ส่วนใหญ่สามารถตีเป็นทำนองได้ ระนาด vibraphone mariba เบลล์ timpani กลอง เครื่องมือพิทช์ไม่เสถียร เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ไม่มีระดับเสียงคงที่ ฟังก์ชันที่สำคัญถูกใช้เป็นเครื่องมือจังหวะ เสียงที่เกิดจากการตี สั่น เขย่า เคาะ หรือขูด กลองใหญ่, กลองกวาง, ฉาบ, กิ๊ก, แทมบูรีน, คาวเบลล์, คาบาซ่า, บองโกส, คอนการ์, กลองชุด เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย

บทความแนะนำ