อย่างที่ลุงบอก เด็กๆ ที่ออกจากค่ายไปแล้วดัง ถ้ายังอยู่กับเจวายพีอาจจะไม่ดังขนาดนั้นก็ได้