สนับสนุนกันอย่างมีสติและฟังเพลงกันอย่างมีความสุขเถอะเนาะ