ตัวเพลงไม่ได้เป็นสไตล์ที่ฟังยาก แต่ก็ไม่ถึงกับติดหูมากหรือใช้คำที่ Catchy มาก (อาจจะเพราะไม่ใช่คนเกาหลีด้วย)