จุนเน่เคยอยู่และสนิทกะพวก97line (มีพูดถึงกันด้วย หาหลักฐานแป้ป)